Македонска кујна

Пишува: Даниел Грујиќ Со специфична комбинација на балканската, медитеранската и амбијеталната кујна  создадена е   автентичната македонска кујна која  е синоним за препознатливото  гостопримство  на овој народ. Македонија нуди различни производи […]

Прочитајте чланак →

Македонска кухиња

Пише: Даниел Грујић Специфичном комбинацијом балканске, медитеранске и амбијенталне хране створена је аутентична македонска кухиња која је синоним за препознатљиву гостољубивост овог народа. Македонија нуди разноврсне производе и намирнице, од […]

Прочитајте чланак →