УЧИЛИШТЕ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Се повеќе во светот се говори за важноста да се зачува мајчиниот јазик, како дел од нематеријалното богатство. Без јазик забрзано се губи и националниот идентитет. Со тоа една од […]

Прочитајте чланак →

ШКОЛА МАКЕДОНСКОГ ЈЕЗИКА

Све више се у свијету говори о важности очувања матерњег језика, као дијела нематеријалне баштине.  Без језика убрзано се губи и национални идентитет. Стога је, један од најбитнијих задатака Удружења […]

Прочитајте чланак →