ПРОСЛАВА НА 20 ГОДИНИ НЕЗАВИСНОСТ НА МАКЕДОНИЈА ВО САРАЕВО

На 8ми септември 1991 во Македонија е организиран референдум за осамостојување од бившата југословенска федерација. На референдумот гласаа повеќе од 80 проценти од граѓаните, од кои 95 проценти се изјасниле […]

Прочитајте чланак →

ПРОСЛАВА 20 ГОДИНА НЕЗАВИСНОСТИ МАКЕДОНИЈЕ У САРАЈЕВУ

У  Македонији је, 8. септембра 1991. године, организован референдум за осамостаљење од бивше југословенске федерације. На референдуму је гласало више од 80 процената грађана, од којих је преко 95 одсто […]

Прочитајте чланак →